วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2556


ชนิดของรอก
รอกตกปลาแบ่งได้เป็น 3 ชนิด
1.    รอกสปินนิ่ง  ( Spinning Reel )
2.    รอกเบทคลาสติ้ง  ( Bait Casting Reel )
3.    รอกฟราย  ( Fly Casting Reel )
รอกสปินนิ่ง (Spinning)
แบ่งออกเป็นชนิดเบรคหน้าและรอกเบรคท้ายโดยมีส่วนสปูนบรรจุสายอยู่ด้านหน้ามีฝาปิดสปูนและเป็น Level drag ไปในตัวทำหน้าที่ปรับระดับความหนืดของสปูนส่วนรอกเบรคท้ายจะมีชุดเบรคอยู่ด้านท้ายและมี Level drag อยู่ด้านท้ายเช่นกันนอกจากนี้ส่วนมือหมุนของรอกสปินนิ่งยังสามารถเปลี่ยนสลับข้างได้ทั้งซ้ายขวาตามความถนัดของผู้ใช้
       -   
ข้อดีของรอกสปินนิ่ง  ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น มือหมุนสามารถปรับได้ทั้งซ้ายและขวา
       -   
ข้อเสียของรอกสปินนิ่ง  สายตีเกลียวง่ายเนื่องจากขณะตีสาย สายจะคลายตัวออกจากสปูนในขณะที่สปูนไม่หมุนตาม

รอกเบทคลาสติ้ง  ( Bait Casting Reel )
รอกเบทคาสติ้ง (Bait casting Reel)
จะประกอบด้วยสปูนและตัวเฟรมหลักวางในแนวขวางบนคันและสายจะโรยตัวตัวออกจากรอกโดยที่สปูนจะหมุนตามทำให้ส่งเหยื่อได้ไกลระบบเบรคจะเป็นแบบ Star drag อยู่ติดกับมือหมุนและในรอกเบทเราสามารถตั้งระบบเบรคในระดับที่เราต้องต้องการได้ล่วงหน้าเมื่อปลดระบบฟรีสปูนรอกก็จะเข้าสู่ระบบเบรคที่ตั้งไว้ทันทีแต่รอกเบทคาสติ้งไม่สามารถสลับมือหมุนได้แต่จะมีรอกรุ่นพิเศษสำหรับคนที่ถนัดซ้ายออกมา
       -   
ข้อดีของรอกเบทคาสติ้ง  สามารถเหวี่ยงเหยื่อได้ไกล มีระบบตั้งเบรคล่วงหน้าทำให้ไม่พะวงเรื่องการตั้งเบรค เมื่อปลาฉวยเหยื่อ
       -   
ข้อเสียของรอกเบทคาสติ้ง  ใช้งานค่อนข้างยากต้องอาศัยการฝึกฝน สายฟู่ และมือหมุนไม่สามารถเปลี่ยนสลับข้างได้รอกฟราย (Fly casting Reel)

ใช้สำหรับตกปลาโดยการใช้เหยื่อเฉพาะของรอกฟรายซึ่งจะเลียนแบบลักษณะของแมลงโดยการเหวี่ยงสายออกไปแล้วทำการสบัดสายให้เหยื่อเคลื่อนไหวเลียนแบบแมลงที่ตกลงไปบนผิวน้ำอย่างไรก็ตามรอกชนิดนี้ไม่นิยมในบ้านเรา นอกจากรอดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีรอกชนิดพิเศษที่ทำขึ้นสำหรับงานพิเศษ เช่นรอกขนาดใหญ่ที่ใช้ตกปลา ในทะเล หรือรอกกระปุก
       -   
ข้อดีของรอกฟราย  สามารถเลียนแบบลักษณะของแมลงที่ตกลงบนผิวน้ำได้
       -   
ข้อเสียของรอกฟราย  ใช้งานค่อนข้างยากต้องอาศัยการฝึกฝน เนื่องจากรอกฟรายต้องใช้กับคันฟรายให้เข้าชุดเท่านั้นและรอกฟรายไม่สามารตีเหยื่อแล้วให้สายไหลออกไปได้เอง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น